IΣΟΚΡΑΤΗΣIΣΟΚΡΑΤΗΣ
436 π.Χ.-338 π.Χ.
(Αεροπαγιτικος,20)

«Οι γαρ κατ’ εκείνον τον χρόνον την πόλιν διοικούντες κατεστήσαντο πολιτείαν ούκ ονόματι μεν τω κοινοτάτω και πραοτάτω προσαγορευομένην, επί δε των πράξεων ού τοιαύτην τοις εντυγχάνουσιν φαινομένην,ουδ’ η τούτον τον τρόπον επαίδευε τους πολίτας ώσθ’ ηγείσθαι την μεν ακολασίαν δημοκρατίαν,την δε παρανομίαν ελευθερίαν. Την δε παρρησίαν ισονομίαν, την δ’ εξουσίαν του ταύτα ποιείν ευδαιμονίαν, αλλά και μισούσα και κολάζουσα τους τοιούτους βελτίους και σωφρονεστέρους άπαντας τους πολίτας εποίησεν.»

ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.
«Αυτοί λοιπόν που εκείνα τα χρόνια διοικούσαν την πόλη εγκατέστησαν πολίτευμα όχι κατ’ όνομα μόνο τόσο δημοφιλές και γλυκό, και στην πράξη να μη φαίνεται τέτοιο στους πολιτικούς, ούτε διαπαιδαγωγούσε  έτσι τους πολίτες ώστε να θεωρούν την ατιμωρησία δημοκρατία, την παρανομία ελευθερία, την ελευθεροστομία ισότητα δικαιωμάτων και την εξουσία σ’ όλα αυτά ευδαιμονία.
Αντιθέτως, με το να αποστρέφεται και να τιμωρεί τέτοιους ανθρώπους κατάφερε να κάμει όλους τους πολίτες καλύτερους και φρονιμότερους»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου