ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΟΙΗΣΗΣ -ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ-ΤΙΤΛΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Η Εταιρεία Λογοτεχνών Ν. Δ. Ελλάδος, στα πλαίσια της συνεργασίας της με τον Πολιτιστικό Οργανισμό-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πατρέων και την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», προκηρύσσει διαγωνισμούς ποίησης, διηγήματος και πρωτότυπου - ευρηματικού τίτλου ρεπορτάζ εφημερίδος.
Ι. Ο διαγωνισμός ποίησης, αφορά μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων της περιφέρειας Ν. Δ. Ελλάδος, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα ,έως τρία συνολικά ποιήματα με ελεύθερο θέμα, δακτυλογραφημένα επί της μίας όψεως της σελίδας και χωρίς να ξεπερνούν τις δύο σελίδες .
Προθεσμία υποβολής των ποιημάτων, ορίζεται η28η Φεβρουαρίου 2016.
2.Ο διαγωνισμός διηγήματος, αφορά νέους μέχρι 25 ετών, με ελεύθερο θέμα μέχρι 2.500 λέξεις.
Προθεσμία υποβολής, ορίζεται έως 31η Δεκεμβρίου 2015.
3.Διαγωνισμός καλύτερου ευρηματικού και πρωτότυπου τίτλου ρεπορτάζ εφημερίδος, μεταξύ δημοσιογράφων της περιφέρειας Ν. Δ. Ελλάδος.
Τα φύλλα των εφημερίδων με τα σχετικά προς κρίση ρεπορτάζ, θα στέλλονται είτε απ’ ευθείας από τους εκδότες , είτε από τους δημοσιογράφους, με αναφορά του εντύπου και του χρόνου που δημοσιεύθηκε. Προθεσμία υποβολής ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από επιτροπές .Στο μαθητή-τρια, που θα λάβει το πρώτο βραβείο Ποίησης και Διηγήματος , θα συνοδευτεί με τη χορηγία της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για την ποίηση και πεντακοσίων (500) ευρώ για το Διήγημα.
Η απονομή των βραβείων , θα γίνει κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.
Οι συμμετοχές, θα σταλούν με ψευδώνυμο , ενώ το πραγματικό ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου ,η διεύθυνσή και το τηλέφωνό του, θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό φάκελο και θα ταχυδρομηθούν στην εξής διεύθυνση : Eταιρεία Λογοτεχνών Ν. Δ. Ελλάδος
Κανάρη αριθ.46 26222 ΠΑΤΡΑ
με την ένδειξη: Για το διαγωνισμό Ποίησης -Διηγήματος-Τίτλου ρεπορτάζ.
Από την Εταιρεία Λογοτεχνών Ν. Δ. Ελλάδος
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης Μαρία Καρέλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου