ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Λεωνίδα Γ. Μαργαρίτη   
               Προέδρου Εταιρείας Λογοτεχνών
          Κάθε τόπος που έχει ανθρώπους που τον αγαπούν και δεν τον αντιμετωπίζουν μόνο σα βιλαέτι της  προσωπικής τους επιβίωσης  στη διάρκεια της ζωής και της δράσης τους,  γίνονται λαμπάδες  και  φωτίζουν όχι μόνο τους διπλανούς τους αλλά και τους πέρα απ’ αυτούς. Πολλές φορές γίνονται φωταυγείς φάροι  και φωτίζουν  σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Ένας απ’ αυτούς τους πνευματικούς   φάρους που γέννησε ο τόπος μας ,η Ηλεία, υπήρξε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Νεοκ.  Ηλιόπουλος ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ένας επιστήμονας άψογος, ένας άνδρας αξιαγάπητος στολισμένος από τη φύση με αρετές και χάρες, ευφυής, αγχίνους, άοκνος ωραίος σώματι και ψυχή. Ένας Έλληνας  φιλόπατρις, δίκαιος και ζωντανός.
Πέραν από την πολύτιμη πνευματική προσφορά του από την ακαδημαϊκή του καθέδρα τις συγγραφικές του επιτυχίες και δράσεις, τις μελέτες του και τα έργα του υπήρξε η ενεργός ψυχική δύναμη και συνεκτικός δεσμός που  συνένωσε  τους πνευματικούς και φιλοπρόοδους συμπολίτες Ηλείους και με τη φωτισμένη ηγεσία του ίδρυσε το έτος 1981 την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,
Συγκεκριμένα στις 31 Μαρτίου 1981 οι ιδρυτές 1.Μητροπολίτης Αττικής Δωρόθεος, 2.Μητροπολίτης Ν. Πελαγωνίας Νικόλαος,3,Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 4.Βαρότσος Αλέξιος Δικηγόρος, 5.Πιέρρος Σπυρίδων Δ/ντής Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, 6.Παρασκευόπουλος Γερμανός Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Γραμματέας Ιεράς Συνόδου,7.Φωτόπουλος Αθανάσιος Φιλόλογος Συγγραφέας, 8.Βουρλούμης Σπυρίδων Δημοσιολόγος, 9.Ηλιόπουλος Χαραλάμπης Υποστράτηγος,10.Ηλιόπουλος Κ. Ανδρέας Ιατρός,11,Ηλιόπουλος Κ. Νεοκλής Ιατρός, 12.Παπαλεξόπουλος Γεώργιος Υπαρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων, 13.Αγγελόπουλος Ιωάννης Επίτ. Γεν. Επιθεωρητής Μ.Ε. 14.Βασιλακόπουλος Νεοκλής Πλωτάρχης, 15.Τζούβαλης Αθ. Μιχαήλ Συμβολαιογράφος, 16.Βαρότσος Αλεξ. Ιωάννης Δικηγόρος, 17. Σίφωνας Ιωάσας Αρχιμανδρίτης  Φιλόλογος, 18.Γαγάτσος Π. Παναγιώτης Επίτ. Γεν. επιθεωρητής Μ.Ε., 19.Φραγκοδημητρόπουλος Πάνος Δικηγόρος, 20. Μάλλιαρης Ιωάννης Φιλόλογος,21.Μάλλιαρης Νικόλαος Δικηγόρος,22. Ηλιόπουλος Ιπποκράτης Βιομήχανος, 23.Φραγκοδημητροπούλου Αντιγόνη Καθηγήτρια Φιλολογίας,24. Τόλια - Σιδέρη Αριστέα Φιλόλογος Βοηθός του Πανεπιστημίου Αθηνώ,25.Μάλλιαρης Γεώργιος Φιλόλογος, Βοηθός Πανεπιστημίου Αθηνών, 26.Πλατανίτης Κωνσταντίνος Θεολόγος-Ιερεύς, 27.Δημητρακόπουλος Νικόλαος Θεολόγος Πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής, 28.Δακουράς Διονύσιος Επιμελητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,  29.Φιλιππακόπουλος Λεωνίδας Επίτ. Λυκειάρχης, 30.Φιλιππακοπούλου-Κοντογιαννοπούλου Σοφία Καθηγήτρια Αγγλικής, 31.Πέππας Σπυρίδων Θεολόγος-Ιερεύς,  32. Ηλιοπούλου-Αμαριανού Ειρήνη Καθηγήτριας Γαλλικής, 32.Πιέρρος Ιωάννης Δικηγόρος, 33.Αντωνακόπουλος Φώτιος Επίτ. Διευθυντής Υπουργείου Εμπορίου και 34. Βαρώτσος Μιχαήλ Δικηγόρος, υπέγραψαν την  ιδρυτική πράξη συστάσεως σωματείου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΚΏΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» που αναγνωρίστηκε με την υπ΄αρίθ.1157/1981 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αριθ. μητρώου 10203/7-7-1981 στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου
     Σκοπός της Εταιρείας  όπως ρητώς αναφέρεται και στο άρθρο 2 του καταστατικού είναι η επιστημονική έρευνα επί παντός θέματος που αφορά  στο Νομό Ηλείας, ειδικότερα  η περισυλλογή, διατήρηση και δημοσίευση  παντός στοιχείου αναφερομένου  στην Ιστορία, Αρχαιολογία , Γλώσσα, Λαογραφία, Γεωλογία και εν γένει κοινωνικό βίο του νομού Ηλείας.
Μέσα προς εκπλήρωση του σκοπού της. Είναι η έκδοση περιοδικού επιστημονικού συγγράμματος με τον τίτλο: «ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ». Η έκδοση πρωτοτύπων μελετών και πραγματειών που αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας. Η προκήρυξη διαγωνισμών. Η ίδρυση βιβλιοθήκης .. Η διοργάνωση διαλέξεων στην Ηλεία. στην Αθήνα και αλλαχού. Οι επιστημονικές αποστολές μελέτης της Ηλείας και η ίδρυση και οργάνωση Λαογραφικού  Μουσείου και Πινακοθήκης.
Η Εταιρεία από της ιδρύσεώς της μέχρι του θανάτου του ιδρυτή της(Απρίλης 1993) ανάπτυξε λίαν αξιόλογη δραστηριότητα. Εκείνο που σημάδεψε καταλυτικά την παρουσία της και άφησε έντονα τα σημάδια της εργώδους δράσης της   είναι οι έξι τόμοι του περιοδικού «ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ».
Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε στην Αθήνα το έτος  1982, με προλεγόμενα του ιδρυτή και πρώτου προέδρου της Κων/νου Ηλιοπούλου και αποτελείται  από 574 σελίδες με επιλεγμένα κυρίως θέματα και μελέτες πανεπιστημιακών καθηγητών συγγραφέων και μελετητών που είχαν αντικείμενο τον Ηλειακό χώρο.
Ο δεύτερος τόμος εκδόθηκε επίσης στην Αθήνα το έτος  1983, με πρόταξη της μελέτης του Γεωργίου Μυλωνά Ακαδημαϊκού Γενικού Επιθεωρητού των Αρχαιοτήτων με θέμα: «Ο ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ» και αποτελείται από 688 σελίδες.
Ο τρίτος τόμος εκδόθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και όπως σημειώνεται στην πρώτη σελίδα του με δαπάνες του Ιωάννη Λάτση, με πρόταξη της μελέτης του Ακαδημαϊκού Γεωργίου Οικονόμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και  αποτελείται από 784 σελίδες.
Ο τέταρτος εκδόθηκε στην Αθήνα το έτος 1985-1986, με δαπάνες του Ηλείου εφοπλιστή Ιωάννη Λάτση και του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι δε αφιερωμένος  στον Κωνσταντίνο Νεοκ. Ηλιόπουλο Ομότιμο Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο της Εταιρείας Ηλειακών Μελετών. Προτάσσεται  εισήγηση  μελών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αφιέρωση του τόμου στο πρόεδρό  της, και  ακολούθως παρατίθεται   βιογραφία και η βιβλιογραφία του προέδρου της ενώ στον τιμητικό αυτό τόμο περιλαμβάνονται ι σημαντικές μελέτες για τον Ακαδημαϊκό Διονύσιο Κόκκινο  εργασία του προέδρου της, καθώς  και μελέτη του Γεωργίου Δημακοπούλου για τον άρχοντα της Γαστούνης Γεώργιο Σισίνη. Ο τόμος αποτελείται από 888 σελίδες.
Ο πέμπτος. Τόμος εκδόθηκε στην Αθήνα το έτος 1987-1988.Προτάσσεται  σημαντική  μελέτη του Ιστορικού-Αρχαιολόγου Νικολάου Σολ. Δεπάστα ,με  θέμα: «ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ» (168 π.Χ. -522 μ.Χ) και περιλαμβάνει πολλές αξιόλογες και σημαντικές μελέτες  και αποτελείται από 656 σελίδες. και τέλος,
Ο έκτος τόμος εκδόθηκε στην Αθήνα το έτος 1989-1990  και προτάσσεται μια μελέτη της Χαράς Τζαβέλλα  Evjen  με θέμα: «Ταφές Ηρώων Αιτωλός και Κόροιβος»,ενώ ακολουθεί μια σημαντική και εκτενής μελέτη του προέδρου της Εταιρείας  με τίτλο: «ΤΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ». Μια εργασία που είχε δημοσιευτεί το 1948 στο περιοδικό «ΑΘΗΝΑ»  η οποία  έχει επαρκώς  συμπληρωθεί με νεώτερα λήμματα και με πλούσια αρχειακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Ο τόμος  αποτελείται από 542 σελίδες.
Από τις προσωπικές μου πληροφορίες ήδη είχε ετοιμαστεί και ο έβδομος τόμο της Επετηρίδας πλην όμως  η ασθένειά του προέδρου και ψυχή της Εταιρείας  και τελικά ο θάνατός της στο τέλος Απριλίου 1993  συνετέλεσαν να μην πραγματοποιηθεί η έκδοση του.
Περιττό να αναφερθεί κανείς στις διαλέξεις και ομιλίες που έγιναν κατά τη διάρκεια των χρόνων ζωής της Εταιρείας καθώς και στις συνεστιάσεις μελών και φίλων συμπατριωτών που έγιναν κατά τις εκάστοτε παρουσιάσεις των τόμων της επετηρίδας.
Δεν μπορεί όμως να μη σημειώσει  κανείς πως οι  έξι τόμοι   της Επετηρίδας  , αυτός  ο   συνολικός  όγκος  των 4.132 σελίδων,  μεγάλου σχήματος , γεμάτος  μελέτες, είναι γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία και κοσμεί  τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων των Παρισίων, του Λονδίνου,  της Οξφόρδης, της Βιέννης, της Βόννης ,του Βερολίνου, της Χαϊδελβέργης,  της Ζυρίχης και Γενεύης ,της   Ρώμης και  της Περούντζια.
Είναι γνωστό  πως υπάρχουν σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες της Ηλείας,   διασκορπισμένες   στο  πανελλήνιο, οι οποίες πρέπει να νοιώθουν το βάρος και την υποχρέωση  να  συνεχισθεί το έργο της  φωτεινής προσωπικότητας  του  αείμνηστου πρόεδρου  της Εταιρείας Ηλειακών Μελετών, Κωνσταντίνου  Ηλιόπουλου.  Αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο  στα  είκοσι και πλέον χρόνια  απουσίας του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου