ΑΠΟ ΤON ΗΡΟΔΟΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΩΣ Η EΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!...ΑΠΟ ΤON ΗΡΟΔΟΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ  ΠΩΣ Η EΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!...

Aνθέλληνες, απάτριδες και εφιάλτες της Ελλάδας μας έλεγαν σε συνεντεύξεις τους,  πως η Ελλάδα δεν έχει περέλαιο, όταν από την εποχή του Ηροδότου ήταν  γνωστότατο.
Στο 4ο  βιβλίο της Ιστορίας «Μελπομένη», στίχος 195.8 και 14 γράφει τα εξής:
«...εν Ζακύνθω εκ λίμνης και ύδατος πίσσαν αναφερομένην αυτός εγώ ωρών.Εισί μεν και πλέονες αι λίμναι αυτόθι,η δ΄ων μεγίστη αυτέων εβδομήκοντα ποδών πάντη,βάθος δε διοργυιός εστι: εις ταύτην κοντόν κατίεισι επ΄άκρω μυρσίνην προσδήσαντες,και επειτα αναφέρουσι τη μυρσίνη πίσσαν,οδμήν μεν έχουσαν ασφάλτου,τα δ’ άλλα της Πιερικής πίσσης άμεινω.» και σε μετάφραση Α.Γ.Σκαλίδου Εκδόσεις Κοσμαδάκη:
«Καθ’ ότι και εις την Ζάκυνθον είδον εγώ αυτός να εκβάλλουν πίσσαν εκ λίμνης ύδατος. Η νήσος αυτή περιέχει πολλάς λίμνας των οποίων μεγίστη έχει πανταχόθεν εβδομήκοντα; Ποδών μήκος και δύο οργυιών βάθος. Δένοντες λοιπόν εις την ακραν κοντού κλάδου μυρσίνης βυθίζουν αυτό εις την λίμνην και δι’αυτής ανασύρουσι πίσσαν,ήτις έχει οσμήν ασφάλτου, κατά τα άλλα όμως  είναι καλλιτέρα της Πιερικής πίσσης…»
Ανιστόρητη και εφιάλτες αποσιωπήσατε τον πλούτο της πατρίδας μας τον οποίο υποθηκεύσατε στους ξένους και  παραδώσατε τη χώρα σιδηροδέσμια στους διεθνείς τοκογλύφους δανειστές μας.

ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου