ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
(ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ)
Αξιότιμοι Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε το άρθρο 21 του Συντάγματος διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τ΄ ακόλουθα:
« 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
2. Πολύτεκνες οικογένειες.. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος..
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους ».
Με δεδομένο ότι το δημογραφικό αποτελεί το μέγα εθνικό πρόβλημα της πατρίδος μας,(Η Ελλάδα είναι η 3η πλέον γερασμένη χώρα του κόσμου, το 20ο/ο και πλέον του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών, την τριετία 2011-2012-2013 οι θάνατοι(339.561) ξεπέρασαν τις γεννήσεις(300.993) κατά 38.628!!! ).
Ακόμη για πρώτη φορά από το 1921, οι γεννήσεις κατήλθαν κάτω από το όριο των 100.000 και ήσαν μόλις στις 94.134 το 2013 από τις οποίες μόνον οι 80.940 (!!!) ήσαν από Ελληνίδες. Οι δε θάνατοι ανήλθαν στους 111.794.
Εν όψει αυτής της εφιαλτικής καταστάσεως της υπογεννητικότητας στη χώρα μας και των παραπάνω δεδομένων αυτονόητο είναι ότι η Κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές, δεν μπορεί να αγνοήσει το πρόβλημα και έχει χρέος απέναντι στο Έθνος να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, που θα οδηγούν στην ανατροπή αυτής της καταστάσεως, για να ελπίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας ότι θα υπάρχει μέλλον σ΄ αυτή την πατρίδα.
Προκειμένου να ενημερώσουμε τις 200.000 και πλέον πολύτεκνες πολύτεκνες οικογένειες παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου 2015 ποιες είναι οι θέσεις και πρόγραμμα των κόμματων σας επί του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας και ποια είναι τα μέτρα, που προτίθεσθε να προτείνετε για την λύση του.
Ειδικώτερα:
1) Προτίθεσθε να επαναφέρετε, όπως ίσχυαν μέχρι το 2009 ως δημογραφικά κίνητρα, τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας ως και το επίδομα της τρίτεκνης μητέρας και την εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, που ελάμβανε κάθε μητέρα, που αποκτούσε το 3ο και κάθε επί πλέον τέκνο της, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. ΙΑ.2 άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 ( και τις διατάξεις των Ν.4141/2013 4144/2013),
2) Προτίθεσθε να επαναφέρετε τα αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του Ν. 3842/2010 (άρθρο 1) ;
3) Προτίθεσθε να επαναφέρετε τα παραπάνω αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του Ν. 3842/2010 (άρθρο 1), για τους μη μισθωτούς πολυτέκνους (ελεύθερους επαγγελματίες), που φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26ο/ο, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν και φορολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι άγαμοι;
4) Προτίθεσθε να απαλλάξετε τους πολυτέκνους από την εισφορά αλληλεγγύης, που επεβλήθη με το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80ο/ο, όταν σήμερα, για το ίδιο εισόδημα πληρώνει το ίδιο ποσοστό για την εισφορά αλληλεγγύης (1ο/ο έως 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και 2ο/ο για ποσό άνω των 20.000 ευρώ) ο πολύτεκνος με τον άγαμο;
5) Προτίθεσθε να απαλλάξετε τους πολυτέκνους ελεύθερους επαγγελματίες από το τέλος επιτηδεύματος (650 ευρώ), που επεβλήθη με το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80ο/ο, όταν σήμερα καταβάλει το ίδιο τέλος επιτηδεύματος ο πολύτεκνος, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχει, με τον άγαμο;
6) Πρόκειται ν΄ απαλλάξετε τους πολυτέκνους για την πρώτη κατοικία τους από τον φόρο του Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ;
7) Προτίθεσθε να καθιερώσετε απαλλαγή των πολυτέκνων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για ποσό ακίνητης περιουσίας 400.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100.000 για κάθε επί πλέον τέκνο τους πέραν του 4ου;
8) Προτίθεσθε να επαναφέρετε τον νόμο 3255/2004 για τον διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών;
9) Πρόκειται να καταργήσετε τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας για τους πολυτέκνους, όταν μάλιστα κάποιος πολύτεκνος για να μεταφέρει τα 8-9 κ.λπ. τέκνα είχε αγοράσει αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού εξ ανάγκης;
10) Προτίθεσθε να επαναφέρετε τις Μετεγγραφές των πολύτεκνων φοιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 860/1979, , ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα των να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή πλησιεστέρα του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός(ή) τους, χωρίς προβλήματα.
11) Ποία άλλα μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και της συντελούμενης με ταχύτατους ρυθμούς πληθυσμιακής αλλοιώσεως του πληθυσμού της χώρας, που οδηγούν νομοτελειακά την Ελλάδα στο τέλος της ιστορίας της.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης Σωτηρία Φωτοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου