ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.Σ.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.Σ.Π.Ε.
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 9,30 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Α.Σ.Π.Ε. Βασιλείου Θεοτοκάτου  θα συνέλθει σε συνεδρίαση του Γενικό Συμβούλιο της Α.Σ.Π.Ε. στα γραφεία της (Πλατεία Ελευθερίας 22) στην οποία θα συμμετάσχω για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερησίας διατάξεως τα οποία είναι τα εξής:
1.Συντονισμός ενεργειών για την κατάργηση των διατάξεων που ψηφίσθηκαν πρόσφατα για την περικοπή των πολυτεκνικών επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης και επαναφορά των διατάξεων που ίσχυαν.
2.Καθορισμός ημερομηνίας και θεμάτων  της Γενικής Συνέλευσης του έτους 2013  και ορισμός τριμελούς Επιτροπής ελέγχου πληρεξουσίων των συνέδρων.
3.Εγκριση εγγραφών νέων μελών και απορρίψεις αιτήσεων για αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας.
4.΄Εγκριση Οικονομικού απολογισμού έτους 2012 και προϋπολογισμού έτους 2013.
5.Καθορισμός συνδρομών των Συλλόγων Πολυτέκνων προς την Α.Σ.Π.Ε.
6.Συζήτηση αιτήσεων των Συλλόγων Πολυτέκνων Ξάνθης και Χώρας για επανεγγραφή τους στη δύναμη της Α.Σ.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου