ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ                                                                        ΝΕΑ  ΜΕΛΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ


Στην τελευταία   συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Λογοτεχνών  Ν. Δ. Ελλάδος     μετά από εισήγηση του προέδρου της Λεωνίδα Μαργαρίτη    ανακηρύχθηκαν με  παμψηφεί απόφασή του , τακτικά μέλη   και ενεγράφησαν στο Μητρώο μελών της οι παρακάτω συγγραφείς και λογοτέχνες:  
Γαλάτεια Βέρρα Ποιήτρια,  και Γεώργιος Ζορμπάς   Συγγραφέας  αμφότεροι από την πόλη των Πατρών. 
Με την ίδια απόφαση ανακηρύχθηκε  δόκιμο μέλος της    η ποιήτρια Μαρία Κολοβού Ρουμελιώτη από τη Βουλιαγμένη Ηλείας, κάτοικος Πατρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου