ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ Ν.Δ.ΕΛΛΑΔΟΣ
Τηλ.2610 622.901 κι.6946 405993
Κανάρη 46 26 222 ΠΑΤΡΑ


Πάτρα 14-12-2011


Προς
Την Δ/νση της εφημερίδος
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ενταύθα


Αγαπητέ κ. Διευθυντά
Στο σημερινό φύλλο της εφημερίδος σας ο συντάκτης σας κ. Αβραμίδης αναφέρεται στην Εταιρεία μας κάτω από την εικόνα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και την εμφανίζει να τσακώνεται με το Διοικητικό Συμβούλιο της χωρίς λόγο και αιτία.
Δεν είναι δυνατό ένας δημοσιογράφος της κλάσεως του κ. Αβραμίδη να μην μπορεί να καταλάβει σε τι συνίσταται το ζήτημα που έκανε την Εταιρεία να εκφράσει την αντίθεση της στην τακτική του προέδρου της Βιβλιοθήκης αφ’ ενός να μην απαντά σε αίτημα της Εταιρείας Λογοτεχνών και αφ’ ετέρου με τη σιωπή του να αποστερήσει τη βιβλιοθήκη από τις εκδηλώσεις της και να αγνοήσει πρόσωπα της πόλης που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στα πολιτιστικά πράγματα τόσο με το έργο τους όσο και με την προσφορά υπηρεσιών στην ίδια τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Όταν ένας δημοσιογράφος με πείρα και γνώσεις και μακρά θητεία στον τύπο δεν μπορεί να καταλάβει τη συμπεριφορά του εκπρόσωπου του φορέα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και εμφανίζει τη Διοίκηση της Εταιρείας Λογοτεχνών να τσακώνεται με την διοίκηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης τότε τι μπορεί ο χωρίς ιδιαίτερη ενημέρωση και γνώσεις για το ζήτημα πολίτης αυτής πόλης να υποθέσει;
Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα κυρίως από το συντάκτη σας και κατ’ επέκταση και τους μη γνωρίζοντες αναγνώστες της εφημερίδος σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα.
Από 16 ετών η Εταιρεία Λογοτεχνών εγκαινίασε με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη μια συνεργασία στα πλαίσια της οποίας έγιναν στο χώρο της πολλές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων και οι τακτικές δευτεριάτικες ομιλίες ,γνωστές ως Φιλολογικά Βραδινά.
Αυτή η συνεργασία διακόπηκε δίχως καμιά δικαιολογία και χωρίς να απαντηθεί το αίτημα της Εταιρείας μας. Αναγκάσθηκε η εταιρεία να μετακομίσει προκειμένου να υλοποιήσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της στη φιλόξενη αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας –Ωδείο Πατρών μακράν του κέντρου της πόλεως και της φυσιολογικής της θέσης όπου φιλοξενούνται όλα τα έργα των μελών της, τη Βιβλιοθήκη.
Το ζήτημα για την Εταιρεία Λογοτεχνών, ένα πνευματικό σωματείο της πόλης είναι ότι χωρίς απόφαση του φορέα απορρίφθηκε αίτημά της ,με αποκλειστική πρωτοβουλία του προέδρου του Οργανισμού κι έτσι διακόπηκε αυτή η συνεργασία.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα προσωπικά με κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων μια και δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν άποψη και δεν είναι στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Εταιρείας να τσακώνεται όπως την εμφανίζει ο συντάκτης σας.
Αυτά και μόνο προς διευκρίνιση των πραγμάτων. Ελπίζουμε να καταλάβει το λόγο αντίδρασης της Εταιρείας μας ο συντάκτης σας.
Με κάθε τιμή
Για το Δ.Σ. της Εταιρείας Λογοτεχνών

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας


Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης Μάρθα Βασκαντήρα

Δημοσιεύθηκε σήμερα 15/12/2011 στην εφημερίδα "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου