ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Λογοτεχνών Ν. Δ. Ελλάδος της 22ας Ιανουαρίου μετά από εισήγηση του Προέδρου της Λεωνίδα Μαργαρίτη με παμψηφεί απόφασή του ανακηρύχθηκαν τακτικά μέλη της και ενεγράφησαν στα Μητρώα μελών της οι παρακάτω συγγραφείς και λογοτέχνες:
Βασίλης Χριστόπουλος Πεζογράφος, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Ποιητής, Αντώνης Στασινόπουλος Ποιητής ,Σπυρίδων
Γκουρβέλος Συγγραφέας, Γιάννης Λύρας Συγγραφέας,Τάκης Τσονάκας Συγγραφέας και Θεόδωρος Πολυζώης Συγγραφέας.
Ωσαύτως τακτικό από δόκιμο μέλος ανακηρύχθηκε η Μαρία Τσιράκου μετά την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου