KΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Η Ελληνική Βουλή ψήφισε το χρόνο που ήδη μας αφήνει τον Νόμο 3852/2010 «περί Διοικητικής Αναδιοργάνωσης της Ελλάδας», που φέρει την ονομασία «Καλλικράτης». Η ονομασία έχει αποδοθεί εσφαλμένα στον αρχιτέκτονα Καλλικράτη που είναι και ευρύτερα γνωστός εφ’ όσον μαζί με τον Ικτίνο δημιούργησαν τον Παρθενώνα. Το ακριβές είναι, ότι η ονομασία του σχεδίου προέρχεται από τον Αχαιό πολιτικό Καλλικράτη τον καταγόμενο από το Λεόντιο , Κυβερνήτη της Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Ο πολιτικός Καλλικράτης έζησε τον 2ο αιώνα π.Χ. και κυβέρνησε το μεγαλύτερο κοινό της εποχής του. Εκείνη την περίοδο τέτοια κοινά είχαν δημιουργήσει πολλές περιοχές της Αρχαίας Ελλάδος όπως η Αιτωλία, η Βοιωτία και η Ήπειρος. Στόχος των συνενώσεων γνωστών ως Συμπολιτειών ήταν να ενδυναμώσει μέσω της συνεργασίας πολλές μικρές κι αδύναμες πόλεις. Το συγκεκριμένο πολιτικό Καλλικράτη ο περιηγητής Παυσανίας χαρακτηρίζει ως τον «κακό δαίμονα όλης της Ελλάδας» και ο Πολύβιος, ως «μορφή φυσικής αποστροφής».
Οι Ρωμαίοι το 168 π.Χ. υπό τον Αιμίλιο Παύλο, νίκησαν και υπέταξαν τη Μακεδονία στην μάχη της Πύδνας. Το έτος 167 π.Χ. ο Ρωμαιόφιλος ο Αχαιός Καλλικράτης στρατιωτικός και Διοικητής της Αχαϊκής Συμπολιτείας, κατέδωσε ως αντιρωμαϊκούς 1.000 εξέχοντες πολίτες στους Ρωμαίους, οι οποίοι οδηγήθηκαν δούλοι στην εξορία. Μετά από 17 χρόνια αιχμαλωσίας, συγκεκριμένα το 150 π.Χ. επέστρεψαν στην πατρίδα τους οι 300, από τους 1.000 που είχαν εξοριστεί γιατί οι υπόλοιποι 700 είχαν στο μεταξύ πεθάνει. Ο Καλλικράτης πέθανε και την εξουσία στη Συμπολιτεία την ανέλαβαν οι αντιρωμαϊκοί που κήρυξαν πόλεμο στη Σπάρτη . Η Σπάρτη είχε αντιπαλότητες με την Αχαϊκή Συμπολιτεία και ζήτησε βοήθεια από τη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι αρχικά δεν φάνηκαν πρόθυμοι να την παράσχουν μια και είχαν εμπλακεί στον Γ' Καρχηδονιακό πόλεμο και υπήρξε σε εξέλιξη το κίνημα του Ανδρίσκου στη Μακεδονία. Όμως έστειλαν πρέσβεις στη Συμπολιτεία και ζήτησαν να αποχωρήσουν από αυτή η Σπάρτη, η Κόρινθος, ο Ορχομενός και άλλες πόλεις. Όμως οι Αχαιοί δε δέχτηκαν. Μια πρώτη σύγκρουση έγινε στη Σκαρφεία όπου ο αρχηγός των Αχαιών Κριτόλαος , έπαθε πανωλεθρία και ο αρχηγός των Ρωμαίων, Μέτελος , προχώρησε ακάθεκτος στην Πελοπόννησο. Μετά το θάνατο του Κριτόλαου, στρατηγός στην Αχαϊκή Συμπολιτεία αναγορεύθηκε ο Διαίος , που μισούσε βαθύτατα τους Ρωμαίους. Το έτος 146 π.Χ είναι ο χρόνος , που η Ελλάδα κατακτάται από τους Ρωμαίους οι οποίοι διορίζουν δικούς τους Ηγέτες και οριστικοποιούν το Imperium Romanum.
Σήμερα η θεσμοθέτηση και υλοποίηση του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ συμπίπτει με μια άλλη πτυχή της νεώτερης ιστορίας της χώρας μας, την οικονομική υποδούλωση και εξάρτηση της χώρας μας από τις Τράπεζες της Ευρώπης και το Δ.Ν.Τ.
Ο σύγχρονος Καλλικράτης δεν περιορίσθηκε να στείλει στην εξορία ως αντιαμερικανούς 1000 εξέχοντες πολίτες αλλά ολόκληρο τον Ελληνικό λαό, εξαιρώντας τους 1000 οικονομικά εξέχοντες, έχοντες και κατέχοντες πολίτες οι οποίοι αφού ρήμαξαν το δημόσιο ταμείο, λεηλάτησαν κυριολεκτικά το δημόσιο πλούτο εξήγαγαν σε τράπεζες της αλλοδαπής τα κλεμμένα, εξασφάλισαν τη ζωή των εγγονών των παιδιών τους, καταχρέωσαν τη χώρα με δάνεια για την εξυπηρέτηση παλαιότερων χρεών και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της εξουσίας, τα φόρτωσαν στη συνέχεια στις πλάτες των 12.000.000 κατοίκων της χώρας . Και τα δάνεια τα έλαβαν όχι για την προστασία του Εθνικού Συμφέροντος αλλά για τα συμφέροντα των χιλίων τους οποίους προστάτευσαν με τον τρόπο που πολιτεύθηκαν.
Και συγκεκριμένα δεν αξίωσαν από κανένα την επιστροφή των κλεμμένων , δεν δήμευσαν περιουσίες ληστών, δεν τους κατονόμασαν καν για να μη προσβάλλουν τα προσωπικά τους δεδομένα και κυρίως την υπόληψή τους , συνεχίζουν να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων του ΄Έλληνα Πολίτη, να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα, να εκλέγονται σε ανώτερα και ανώτατα αξιώματα και να λοιδορούν απολαμβάνοντες και τα τροφεία τους από τα δανεικά. Στην περίπτωσή μας για τα δάνεια αυτά , υποθηκεύτηκε η δημόσια περιουσία όση απέμεινε, καθώς και ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός κατέστη όμηρος των τοκογλύφων , πλην των χιλίων εκλεκτών και των σφετεριστών της Δημοκρατίας.
Η Δημοκρατία μας καταλύθηκε στο όνομα της –δήθεν- σωτηρίας της χώρας και του εθνικού συμφέροντος. Ένας ισχυρισμός αντιφατικός, που συνιστά αντινομία του λόγου και προβάλλεται προσβλητικά για την λογική από τους βαρβάρους κατακτητές και τους προδότες κατακτημένους. Η Ελληνική Κυβέρνηση με τον ν.3845/2010 παρεχώρησε την Εθνική μας Κυριαρχία σε ξένες Δυνάμεις δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την παραχώρηση του δικαιώματος και της εξουσίας να καθορίζουν εκείνοι το περιεχόμενο των νόμων, που καθορίζουν την βιολογική αλλά και ποιοτική ζωή των Ελλήνων κι εμείς απλά και δουλικά διεκπεραιώνουμε την διαδικασία ψήφισής τους στη Βουλή των Ελλήνων. Η παραχώρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας σε ξένες δυνάμεις με τον παραπάνω τρόπο συνιστά , κατάλυση του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. Οι βουλευτές, εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Λαού είναι εξουσιοδοτημένοι να ψηφίζουν νόμους στη Βουλή- στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας- και μόνο στα πλαίσια του Συντάγματος.
Η παραβίαση της αρχής αυτής από τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου , όπως έγινε στη προκειμένη περίπτωση, συνιστά κατάλυση του Συντάγματος κι Εσχάτη Προδοσία.
Το άρθρο 114 του Συντάγματος του 1952 όπως αυτό ενσωματώθηκε στην παράγραφο 4 του ακροτελεύτιου άρθρου του ισχύοντος Συντάγματος επιτάσσει τα εξής:
«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία»
Έλληνες Ελληνίδες αντισταθείτε στην κατάλυση του Συντάγματος…


Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου