ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

(Ιστοριογράφοι και Σχολικά Εγχειρίδια)

Δεν μπορεί κανείς να παραμένει απαθής σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας μας. Κυρίως οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου.
Ο εθνικός μας ποιητής Σολωμός μας τονίζει: «Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί Εθνικό ό,τι είναι αληθινό».
Οι μύθοι μπορεί να κολακεύουν τους λαούς δεν μπορούν όμως σε καμιά περίπτωση να υποκαθιστούν την ιστορική αλήθεια.
Και βέβαια μας αρέσουν οι μύθοι, μ’ αυτούς άλλωστε μας μεγάλωσαν οι γιαγιάδες μας και οι δάσκαλοί μας. Οι μύθοι εδραιώθηκαν στην ψυχή και τη συνείδησή μας στη θέση της ιστορικής αλήθειας, και είναι εύλογο να αντιδρούμε όταν ακούμε τα αντίθετα, των όσων διδαχθήκαμε. Νοιώθουμε να παραβιάζονται τα θέσμια. Κάθε φορά που τολμάει κάποιος να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια του καταλογίζουν πως δρά αντεθνικά ή το χειρότερο ότι επιχειρεί να αποδομήσει την Ελληνική ιστορία και τους πρωταγωνιστές της.
Αυτές τις μέρες προβάλλεται από τηλεοπτικό σταθμό ένα ντοκιμαντέρ για το ιστορικό της Επανάστασης του 21 και φυσικά όλοι έχουν λόγο στα ιστορούμενα.
Υπάρχουν στα επεισόδια του χρονικού παραλήψεις που επισημάνθηκαν από πολλούς ασχολούμενους με την ιστορία μας.
Τελευταία δημιουργήθηκαν, σύγχυση και αντιδράσεις, γύρω από τα όσα ελέχθησαν για την έναρξη του αγώνα και το «μύθο» της Αγίας Λαύρας.
Ο μύθος μας λέει ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε στις 25 Μαρτίου 1821 το λάβαρο της Επαναστάσεως στη Μονή της Αγίας Λαύρας, μπροστά σε αγωνιστές μεταξύ των οποίων και ο Κολοκοτρώνης, κι από κείνη τη στιγμή , ξεσηκώνονται οι Έλληνες για την απελευθέρωσή τους.
Πρέπει να αποδεχθούμε πως πάντα σε κάθε μύθο ,υπάρχει ένας πυρήνας με κάποια ψήγματα ιστορικής αλήθειας που επενδύεται και αξιοποιείται κατάλληλα.
Είναι αλήθεια ότι το Μάρτιο του 1821, ο Μητροπολίτης Γερμανός ήταν στην Αγία Λαύρα.
Είναι αλήθεια ότι επιθυμία των προκρίτων, των οπλαρχηγών και των καπεταναίων και αυτού του Κολοκοτρώνη ήταν να ξεκινούσε η Επανάσταση την ημέρα του Ευαγγελισμού ή του Αγίου Γεωργίου ή του Aγίου Κωνσταντίνου, για να συνδεθεί το εγχείρημα με μια από τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Είναι αλήθεια ότι έγιναν δεήσεις και ασπασμοί, για την ευόδωση του Αγώνα όλων των σκλαβωμένων υπό την αρχηγία του Κολοκοτρώνη. Είναι αλήθεια ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός όρκισε τους αγωνιστές στο σταυρό,τη σημαία (μαύρος σταυρός σε κόκκινο φόντο) του Λόντου στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα. Όλα τα ανωτέρω είναι ιστορικές αλήθειες που προκύπτουν χωρίς μεγάλη προσπάθεια από όλα τα ιστορικά κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας.
Από το σημείο αυτό μέχρι το μύθο, υπάρχουν μαρτυρίες των ιδίων των πρωταγωνιστών που δεν χρειάζονται ανάλυση για να πεισθούμε τι είναι ιστορική αλήθεια και τι είναι μύθος.
Για την ορκωμοσία καπεταναίων στην Αγία Λαύρα από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και μάλιστα στις 25 Μαρτίου 1821 κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο της εποχής δεν αναφέρεται σε οποιοδήποτε παρόμοιο γεγονός.
Οι Έλληνες και ξένοι ιστοριογράφοι της Επανάστασης αναφέρουν:
-Φιλήμων: «παχυλόν ψεύδος» Φιλήμονος, Δοκίμιο Ιστορικό Ελληνικής Επανάστασης.τόμ.Γ. κβ)
-Σπ.Τρικούπης : «Ψεύδος» Σπυρ.Τρικούπη. Ιστορία Ελληνικής Επανάστασης ,τόμ.Α΄σελ.229.
-Φίλνλεϋ «Δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια»( Φίλνλεϋ, Ιστορία Ελληνικής Επανάστασης» τόμ.Α΄σελ.217)
-Π.Π.Γερμανός στα Απομνημονεύματά του, ενώ εξιστορεί με λεπτομέρειες τα πάντα δεν γράφει τίποτε για την Αγία Λαύρα.
Καμιά αναφορά δεν υπάρχει πουθενά για την Αγία Λαύρα μέχρι το 1835.
Ας δούμε τι διδαχθήκαμε από τα σχολικά μας βιβλία της ιστορίας της Έκτης Δημοτικού.
Έκδοσης Ατλαντίδος:Ιστορία Α. Λαζάρου και Κυριακοπούλου
«Στις 23 Μαρτίου 1821 ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και ο Κολοκοτρώνης με τους Μανιάτες κατέβηκαν από τον Ταϋγετο και πήραν την Καλαμάτα.
Στις 25 Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπος Π.Πατρών Γερμανός ύψωσε στην Πάτρα στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου το περίφημο Λάβαρο της Λαύρας και κήρυξε την Επανάσταση»
Έκδοσης Ατλαντίδος
Ιστορία Στ.Τάξης Δημ.Δούκα.
«Ο Κολοκοτρώνης και Μαυρομιχάλης πολιορκούν και κυριεύουν τας Καλάμας την 23 Μαρτίου 1821.Ο Ζαΐμης με το Λόντο πολιορκούν τας Πάτρας και άλλη οπλαρχηγοί περισφίγγουν την Κόρινθον το ΄Αργος, το Ναύπλιον. Ο Επίσκοπος Π.Πατρών Γερμανός μετά τη λειτουργίαν και το στίχο «Αναστήτω η Ελλάς και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτής» σηκώνει τη σημαία της Επαναστάσεως στη Μονή της Αγίας Λαύρας 25 Μαρτίου και καλεί το λαό να ορκισθεί «Ελευθερία ή Θάνατος».
Βιβλίο Ιστορίας Στ. Δημοτικού
Βασ.Πετρούνια και Α.Χ.Αντωνοπούλου
«Τον Μάρτιον του 1821 όλοι οι ΄Ελληνες ως είς άνθρωπος έλαβον τα όπλα και προσέβαλον παντού τους Τούρκους. Από την Μάνην εξεκίνησε την 22 Μαρτίου ο Πετρ. Μαυρομιχάλης με τους Μανιάτας έχων μαζί του τον Θ.Κολοκοτρώνην,τον Αναγνωσταράν και άλλους και την επομένην 23 Μαρτίου κατέλαβε τας Καλάμας. Εις τας Πάτρας την 25ην Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπος Π. Πατρών Γερμανός ύψωνεν εις την πλατείαν Αγ.Γεωργίου το Λάβαρον της Αγίας Λαύρας και τον Σταυρόν και όλοι ωρκίζοντο και εφώναζον ¨Ζήτω η Ελευθερία και στην πόλη να δώσει ο Θεός».
Βιβλίο της Στ΄ Τάξεως
Π.Δ.Παπαδοπούλου-Δ.Δούκα.
«Εις τας 22 Μαρτίου 2000 Μανιάται με αρχηγόν τον Πετρ.Μαυρομιχάλην,τον Θεόδ.Κολοκοτρώνην,Παπαφλέσσαν και άλλους επολιόρκησαν τας Καλάμας. Μετά 3 ημέρες η πόλις παρεδόθη.Την ιδίαν ημέραν που οι Μανιάται εκυρίευσαν τας Καλάμας ο επίσκοπος Παλ.Πατρών Γερμανός με τον Λόντον,τον Βεν.Ρούφον και άλλους οπλαρχηγούς,αφού προηγουμένως ελειτούργησεν εις την Μονήν της Αγίας Λαύρας ύψωσεν ως σημαίαν του το παραπέτασμα της ωραίας Πύλης, εκήρυξε την επανάστασιν, ηυλόγησε τα άρματα των παληκαριών και ώρκισε «Ελευθερίαν ή Θάνατον».Κατήλθε κατόπιν εις τας Πάτρας και εκεί ο θαρραλέος Ιεράρχης ύψωσε το περίφημον Λάβαρον της Λαύρας εις την Πλατείαν Αγίου Γεωργίου».

Εκδοσις Αλικιώτη(Προμηθεύς)
Ιστορία Δ.Γιαννιά-Δ.Γιαννακού.
«Το πρώτο ντουφέκι ήνοιξεν ο τολμηρός κλέφτης Νίκος Σουλιώτης ο οποίος εφόνευσε μερικούς Τούρκους εισπράκτορας εις την Επαρχίαν Καλαβρύτων ήτο Μάρτιος 1821.Αμέσως τότε οι Πετμεζάδες με τον Χαραλάμπην επολιόρκησαν τους Τούρκους στα Καλάβρυτα και τους ανάγκασαν να παραδοθούν 21 Μαρτίου 1821.Εις τας 23 Μαρτίου ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης μαζί με τον Κολοκοτρώνην κατέβηκαν από την Μάνην, επολιόρκησαν τας Καλάμας και μετά δύο ημέρας τας εκυρίευσαν. Εις το μεταξύ οι πρόκριτοι της Αχαΐας και οι οπλαρχηγοί με τα παλικάρια των εισήλθον εις τας Πάτρας, όπου ο Δεσπότης Παλ. Πατρών Γερμανός έστησεν εις την πλατείαν του Αγίου Γεωργίου την σημαίαν της Επαναστάσεως όπου ο λαός με δάκρυα έδιδαν τον όρκον «Ελευθερία ή Θάνατος».

Από την αναφορά μας στα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας της Στ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου όπως θα διαπιστώσει κανείς μάλλον σύγχυση γύρω από τους σημαντικούς σταθμούς της έναρξης της Επανάστασης δημιουργούν. Για μας οι πλέον αξιόπιστες πηγές είναι εκείνες που προαναφέραμε οι οποίες έχουν γραφεί από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων οι οποίοι δεν είχαν λόγους να γράψουν μύθους. Μπορεί η δράση τους να αποτέλεσε αιτία για να δημιουργήσουν κάποιοι μυθιστορήματα εκείνοι όμως έζησαν και κατέγραψαν τα γεγονότα τα οποία βεβαίως δεν μπορεί κανείς να πλαστογραφήσει ή να παραχαράξει κάτω από οποιαδήποτε σκοπιμότητα.
Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου