ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ΖΗΛΩΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ30-8-2010

Παραδίδω στη δημοσιότητα δύο επιστολές για τους φίλους που μόνο κριτική έχουν να κάνουν για τον ασυμβίβαστο ζηλωτή της Ορθοδοξίας και που θεωρούν ότι η σημερινοί Ιεράρχες ακολουθούν το σωστό δρόμο…
Η πρώτη είναι επιστολή μου με ημερομηνία 17-8-1993 προς τον Μητροπολίτη Φλωρίνης και Εορδαίας κ. Αυγουστίνο και η δεύτερη είναι του Μητροπολίτη Φλωρίνης με ημερομηνία 20-9-1993 προς εμένα.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ

Σεβασμιότατε,
Συναισθήματα θλίψης και απογοήτευσης έχουν καταλάβει την ψυχή μου. Θλίψη για το ατόπημά σας να προσαγορεύσετε τον τέως ως Βασιλέα των Ελλήνων και απογοήτευση γιατί από Ακρίτας του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας υποβιβασθήκατε σ’ ένα κομματάρχη του Φιλοβασιλικού Κόμματος θλίψη μου γίνεται ακόμη πιο έντονη γιατί φέρονται να δημιουργούν βανδαλισμούς και βεβηλώσεις Ιερών Ναών μέλη της θρησκευτικής Οργάνωσης ΣΤΑΥΡΟΣ της οποίας είσθε ιδρυτής και δεν καταδικάσατε τα έκτροπα αυτά.
Σας παρακολουθούσα από τα φοιτητικά μου χρόνια στην αίθουσα της οδού Ζωοδόχου Πηγής και συνέχισα να διαβάζω κείμενά σας σε βιβλία και άλλα έντυπα και ομολογώ ότι πάντα θαύμαζα τη ζωντάνια και το πάθος του κηρύγματός σας και την πειθώ που εξασκούσατε στους πιστούς.
Λυπάμαι όμως που με τα τελευταία γεγονότα ανατρέψατε την εικόνα που είχα δημιουργήσει για σας.
Σας διαφεύγει της προσοχής ότι ο Ελληνικός Λαός έχει υποστεί πολλές συμφορές στη νεώτερη ιστορία του από την ξενόφερτη Βασιλεία και οι εκάστοτε εκφραστές της έφεραν διχασμούς στον Ελληνισμό και όχι ενότητα και ομόνοια όπως εσείς διατείνεσθε.
Ξεχάσατε ότι ο Λαός μας αποφάνθηκε με δημοψήφισμα και με συντριπτική πλειοψηφία του ποιος θέλει να τον κυβερνά και ποιος θέλει να είναι ο Άρχοντας του; Aν εσείς όπως κάμνει ο τέως δεν αναγνωρίζετε την απόφαση αυτή του Λαού τότε προσβάλλετε το Λαό αυτό ο οποίος είναι το πλήρωμα της Εκκλησίας.
Είναι κρίμα να συμπεριφέρεστε τόσο προσβλητικά για την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού και να προσφέρετε αντίθετα τόση τιμή στον τέως.
Κρατώ στη μνήμη μου τον Αγωνιστή ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ που γνώρισα στα φοιτητικά μου χρόνια γιατί αυτός ήταν πράγματι ο Αγωνιστής του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού. ίσως το βάρος των χρόνων δικαιολογεί τις όποιες εκτροπές, όμως θάναι ίσως καλύτερος δρόμος, ο δρόμος του ασκητηρίου με την ιδιότητα του τέως Μητροπολίτη, παρά ο δρόμος του κομματάρχη που τόσο ανορθόδοξα εσείς ένας φανατικός Ορθόδοξος επιλέξατε.
Στις προσευχές σας να θυμάστε και εμάς ,όπως κι εμείς ευχόμαστε να σας φωτίζει ο Κύριος.
Με όλο το σεβασμό μου
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Δικηγόρος Πρόεδρος Πολυτέκνων Πατρών-Γεν. Σύμβουλος ΑΣΠΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Εν Φλωρίνη τη 20η Σεπτεμβρίου 1993

Προς
Τον κ.Λεωνίδαν Μαργαρίτην
Κανάρη 46(4ος οροφος)
26222 ΠΑΤΡΑΣ

Ελάβομεν την επιστολήν σας εις την οποίαν, δίχως να ζητήσετε εξηγήσεις δι’ όσα έγραψαν εφημερίδες και μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί, μας ελέγχετε, διότι ως επίσκοπος υπεδέχθημεν τον τ. βασιλέα Κωνσταντίνον, ο οποίος επεσκέφθη την ακριτικήν μας περιοχήν.
Αγαπητέ μου ο υποφαινόμενος, υπηρετών Εκκλησίαν και Γένος επί 60 έτη δεν ανήκω εις κόμματα, αλλά εις τον Χριστόν και την Ελλάδα. Δεν κολακεύω κανένα. Αντιθέτως προσπαθώ να λέγω και να υποστηρίζω πάντοτε την αλήθειαν, διά τούτο δε έχω υποστή πολλούς διωγμούς, ως φαίνεται εις το βιβλίον μου «Έλεγχος» (Αθήναι 1983)
Εσωκλείστως λαμβάνετε σχετικάς με την υποδοχήν του τέως βασιλέως δηλώσεις μου, τας οποίας απέστειλα προς τα μέσα μαζικής ενημερώσεως.
Μετ’ εγκαρδίων ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Φλωρίνης ,Πρεσπών και Εορδαίας
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ.


Περί την υποδοχήν του Κωνσταντίνου
(Δηλώσεις της 12-8-1993)
Από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας ως και από των στηλών των εφημερίδων μετεδόθησαν ειδήσεις σχετικώς με την άφιξιν και υποδοχήν του τ. βασιλέως Κωνσταντίνου εις τη...ν ακριτικήν πόλιν της Φλωρίνης. Επειδή εις όλα αυτά αναφέρεται και το όνομά μας και ποικίλαι κρίσεις εκφέρονται, που αλλοιώνουν την πραγματικότητα, θεωρώ αναγκαίον να προβώ εις σχετικάς δηλώσεις προς ακριβή ενημέρωσιν του κοινού και κατάπαυσιν του δημιουργηθέντος θορύβου.
1.Ως γνωστόν ,υπηρετώ την Εκκλησίαν και την πατρίδα επί ήμισυ και πλέον αιώνος. Κατά το μακρόν αυτό διάστημα ήσκησα δημόσια τον έλεγχον προς πάσαν κατεύθυνσιν. Ως προς δε τα υπεροχικά πρόσωπα τα οποία κατείχον υψηλάς θέσεις εις την πατρίδα μας ήλεγξα αυτά ευρισκόμενα εις τον κολοφώνα της δόξης των.Διότι έχω ως αρχήν να κτυπώ το καλάμι όταν είναι όρθιον, όταν όμως το καλάμι πέση, δεν θεωρώ ορθόν να το κτυπώ.
Ο έλεγχός μου, γραπτός και προφορικός έχει διεξαχθεί απ’ άμβωνος και έχει δημοσιευθεί από των στηλών της μικράς εφημερίδος «Χριστιανική Σπίθα» καθώς και από των σελίδων των διαφόρων βιβλίων μας, ιδιαιτέρως δε των βιβλίων «Σημεία των καιρών» «Βασιλεύει το αγκάθι» «Σφενδόνη» και «Έλεγχος».Συνοπτικώς λέγω, ότι ήλεγξα τον βασιλέα Παύλον διότι υπέγραψε διάταγμα υπέρ της μασονίας. ΄Ηλεγξα επίσης την βασίλισσαν Φρειδερίκην διά την διοργάνωσιν χορών εν ημέραις εθνικού πένθους και έπαυσα τον πολυχρονισμόν αυτών. ΄Ηλεγξα επίσης τον πρωθυπουργόν της Ελλάδος Κωνσταντίνον Καραμανλήν ως βλάσφημον των θείων και φίλον των μασόνων, υπέρ των οποίων είχεν εκδώσει ευνοϊκόν διάταγμα.΄ Ηλεγξα την δικτατορίαν και εις τας δύο φάσεις αυτής, ένεκα δε τούτου παρεπέμφθην εις επιτροπήν ψυχιάτρων καθηγητών πανεπιστημίου διά να εγκλεισθώ εις φρενοκομείον ως ψυχοπαθής. Αλλ επενέβη τότε ο πιστός λαός και εματαιώθησαν τα σχέδιά των ,εις τρόπον ώστε η δικτατορία να δηλώνη: «Επικρατούμεν εις όλην τη Ν. Ελλάδα, εκτός Φλωρίνης, όπου επικρατεί ο Αυγουστίνος Καντιώτης» ’ Ηλεγξα επίσης τον Γεώργιον Παπανδρέου εν ημέραις δόξης αυτού, καθώς και τον υιόν του Ανδρέαν ως πρωθυπουργόν, διά διαφόρους αντιχριστιανικάς και αντιεκκλησιαστικάς ενεργείας, όπως είναι η θέσπισις του πολιτικού «γάμου» η νομιμοποίησις των εκτρώσεων η αποποινικοποίησις της μοιχείας κ.α. ΄Ηλεγξα…
Αλλ’όταν ούτοι απώλεσαν την ισχύν των έδειξα προς αυτούς κατά θεμελιώδη αρχήν της ζωής μου, έλεος και συμπάθειαν. Τοιουτοτρόπως εδέχθην εις τα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης τον Ανδρέαν Παπανδρέου και πολλούς άλλους, τέλος δε εδέχθην προσφάτως και τον τ. βασιλέα Κωνσταντίνον μετά της οικογενείας του και έδειξα εις αυτόν την δέουσαν φιλοφροσύνην. Ανάλογον συμπεριφοράν δεικνύομεν και προς τους εξ όλης της Ελλάδος προσερχομένους πιστούς, οι οποίοι ζητούν όχι μόνον πνευματικήν βοήθειαν αλλά και υλικήν τοιαύτην. Ούτω δε ενεργών έχω την συνείδησιν ήσυχον ότι εκτελών εντολήν του Θεανθρώπου λέγοντος «Τον ερχόμενον προς με ου μη εκβαλώ έξω»(Ιωάν.6.37)Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι φιλόστοργος μήτηρ, η οποία δεικνύει το ενδιαφέρον και την αγάπην της προς όλα τα τέκνα της, και τα τυχόν πλανηθέντα.
‎2.΄Οσον δε αφορά εις τας λεπτομερείας της υποδοχής, περί της οποίας αρκεταί ανακρίβειαι ηκούσθησαν έχω επίσης να είπω τα εξής.
Α)Δεν διετάξαμεν κωδωνοκρουσίαν, αλλά κατά το επικρατούν έθιμον οσάκις ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τον Ι. Ναόν κρούονται οι κώδωνες ως ένδειξις σεβασμού προς τον αρχιερέα. Τούτο εγένετο και εις την προκειμένην περίπτωσιν.΄ Όταν δηλαδή, συνοδεύων τον τ.βασιλέα διά να προσκυνήσει την εικόνα του αγίου Παντελεήμονος εισήλθον εις τον ναόν, εκρούσθησαν οι κώδωνες.
Β)Δεν ετελέσθη ως ανεγράφη δοξολογία επί της αφίξει του τ. βασιλέως ούτε επετρέψαμεν να ψαλή το πολυχρόνιον, ούτε άμφια περιεβλήθημεν οι κληρικοί. Τούτο είναι αναληθές. Απλώς ,λόγω της μεγάλης συρροής λαού και ανταποκρινόμενοι εις το κοινόν αίσθημα, εθεωρήσαμεν ως ευκαιρίαν ν’ απευθύνωμεν απ’ άμβωνος προς αυτόν χαιρετισμόν, δεδομένου ότι σπανίως επισκέπτονται την ακριτικήν μας περιφέρειαν υπεροχικά πρόσωπα, η δε σιγή μας θα προσέκρουεν εις το αίσθημα του συγκεντρωθέντος ποιμνίου μας.
Γ)Ως προς δε την σχετικήν προσφώνησιν-χαιρετισμόν προς τον τ.βασιλέα, λέγω τα εξής:
Εν πρώτοις θεωρώ αδιαμφισβήτητον το σημερινόν πολίτευμα της πατρίδος μας και αναγνωρίζω τούτο καθηκόντως. Παρά ταύτα όμως ,λόγοι στοιχιώδους εντιμότητος επιβάλλουν να δηλώσω ότι ο μέχρι της αλλαγής του πολιτεύματος κατά το 1967 ανώτατος άρχων της πατρίδος μας, φέρων τον τίτλον του βασιλέως, δεν στερείται τούτου, όπως δεν στερούνται των οικείων τίτλων και οι διατελέσαντες κατά καιρούς πρόεδροι δημοκρατίας ή πρωθυπουργοί ή υπουργοί ή βουλευταί ή στρατηγοί ή αρχιεπίσκοποι ή μητροπολίται κ.λ.π. αλλά διατηρούν αυτούς ισoβίως, ακόμη και αν διετέλεσαν εις τα ως άνω αξιώματα εν ενεργεία επί ολίγας μόνον ημέρας ή και ώρας.
Συνεπώς μόνον αδαείς ή απολίτιστοι θα ηρνούντο να προσφωνούν και ένα τ. βασιλέα με τας τιμητικάς προσρήσεις αι οποίαι προσιδιάζουν εις το αξίωμα που κάποτε ήσκησε, και να τον υποδέχονται αναλόγως.
Ως προς δε την περικοπήν της σχετικής προσφωνήσεώς μου, εν τη οποία εχαρακτήρισα αυτόν «συμβολον ενότητος των Ελλήνων» θα πρέπη να υπενθυμίσω, ότι τα σύμβολα ενότητος δύνανται να ανάγονται και εις προηγηθείσας ιστορικάς περιόδους. Σύμβολα ενότητος δι’ ημάς τους σημερινούς Έλληνες δύνανται να είναι και ο Θεμιστοκλής και ο Περικλής και ο Μ. Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κ.α. Διατί λοιπόν είναι ορθόν να χαρακτηρίσει κανείς τους ανωτέρω ως σύμβολα ενότητος και είναι απαράδεκτον-τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών-να χαρακτηρίσει αναλόγως και τους διατελέσαντας κατά το πρόσφατον ιστορικόν παρελθόν εις την θέσιν του ανωτάτου άρχοντος του τόπου;
3)επηνέσαμεν τον τ. Βασιλέα ως πολύτεκνον πατέρα, πράγμα σπάνιον δυστυχώς μεταξύ των υπεροχικών προσώπων της πατρίδας μας η οποία έχει την μεγαλυτέραν υπογεννητικότητα εις τα βαλκάνια και ένεκα τούτου η ιστορική μας φυλή κινδυνεύει να σβήση. Δι’ αυτό θα πρέπει να ενθυμηθώμεν επικαίρως το υπό του ιστορικού Πολυβίου λεχθέν ότι «διά ολιγοπαιδίαν» η αρχαία Ελλάς υπετάγη εις τας λεγεώνας της Ρώμης, ένεκα δε του παρατηρουμένου και σήμερον φαινομένου επίκειται ,αν όχι η έξωθεν υποταγή, πάντως η έσωθεν κατάρρευσις του Έθνους μας.
4.Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ουδόλως συνετελέσαμεν εις την υποδοχήν του τ. βασιλέως ,του οποίου η άφιξις εκρατήθη incognito, αλλ΄ο ακριτικός μας λαός, πληροφορηθείς την τελευταίαν στιγμήν και όχι εξ ημών αλλ’ εξ άλλης πηγής την άφιξίν του ,εξεδηλώθη αυθορμήτως και τον υπεδέχθη.
Φλώρινα 12-8-1993
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ.

Για την αντιγραφή και στη μνήμη του μακαριστού ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
Λ.Γ.Μαργαρίτης
Πάτρα 30-8-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου