ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

HΛΙΔΑ 26-10-2010
Αγαπητέ μου Πρόεδρε,
Την προσεχή Κυριακή 31 Οκτωβρίου οι πολύτεκνοι της χώρας τιμούν τη μνήμη των προστατών τους Αγίων Τερεντίου και Νεονίλλης και των επτά παιδιών της που θυσιάστηκαν για την ομολογία της πίστης τους την περίοδο των διωγμών.
Με την ευκαιρία της γιορτής ,νοιώθουμε την ανάγκη, να σας θέσουμε ορισμένα ζητήματα που απασχολούν τη τάξη των πολυτέκνων σήμερα.
Θα περιορισθούμε σε ζητήματα που απασχολούν τους πολυτέκνους και εντάσσονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της πολιτείας που απορρέουν από το Σύνταγμα της χώρας και τους νόμους της.
Αρχικά θα θέλαμε να θίξουμε το ζήτημα της Φορολογίας των Πολυτέκνων οικογενειών.
Με το ισχύον καθεστώς φορολογίας έχει καθιερωθεί φορολογική απαλλαγή για τους τριτέκνους το ποσόν των 23.500 ευρώ, ήτοι απαλλαγή 8.000 ευρώ για κάθε παιδί ενώ αντίθετα , για τους πολυτέκνους που έχουν τέσσερα και άνω προστατευόμενα παιδιά προβλέπεται απαλλαγή μόνο 2.000 ευρώ για το 4ο και κάθε ένα επιπλέον προστατευόμενο παιδί.
Μ’ αυτή τη ρύθμιση παραβιάζεται στην ουσία η Συνταγματική επιταγή του άρθρου 4 περί συνεισφοράς όλων των Ελλήνων στους φόρους με βάση τις δυνάμεις καθενός, και του άρθρου 21 για την ειδική φροντίδα που οφείλει του Κράτους στις Πολύτεκνες οικογένειες. Ζητάμε συνεπώς το αυτονόητο να υπάρξει φορολογική απαλλαγή και για το 4ο και κάθε ένα προστατευόμενο παιδί ύψους τουλάχιστον 8.000 ευρώ.
Είναι αδιανόητο να καθιερώνεται αφορολόγητο όριο ακίνητης περιουσίας το ποσό των 400.000 ευρώ για τον άγαμο και το ίδιο ακριβώς ποσό να ισχύει και για τον πολύτεκνο με 4, 5 ή περισσότερα παιδιά! Όπως αδιανόητο είναι να καταβάλλουν το ίδιο ποσό για τους ημιυπαίθριους χώρους τόσο ο άγαμος όσο και ο πολύτεκνος .
Είναι ωσαύτως αδιανόητο, να έχει καθιερωθεί η ιδία φορολογική μεταχείριση στα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκίνητων του άγαμου με τον πολύτεκνο και να μην λαμβάνεται πρόνοια για τον δεύτερο που εξ ανάγκης αγοράζει , επταθέσιο αυτοκίνητο για να μπορεί να μετακινεί με ασφάλεια τα παιδιά του.
Για την αποκατάσταση της αντισυνταγματικής και άδικης αυτής αντιμετώπισης των πολυτέκνων επιβάλλεται και αποτελεί στοιχειώδες χρέος η Κυβέρνηση να καθιερώσει:
§ Αφορολόγητο όριο ακίνητης περιουσίας τουλάχιστον το τριπλάσιο εκείνου του άγαμου,
§ Απαλλαγή για τους ημιυπαίθριους χώρους , τουλάχιστον κατά 60% ,
§ Απαλλαγή για τα τέλη κυκλοφορίας, κατά 50%.
Ως αναφορά τις περικοπές μισθών και συντάξεων δεν μπορεί να έχουν την ίδια αντιμετώπιση οι πολύτεκνοι με τους αγάμους. Είναι εγκληματικό να γίνεται περικοπή του ίδιου ακριβώς ποσού από τις κάθε είδους απολαβές στον πολύτεκνο και στον άγαμο! Όταν μάλιστα, η αύξηση του ΦΠΑ σε 23% πλήττει κυρίως και υπέρμετρα του πολυτέκνους οι οποίοι καταναλώνουν περισσότερα αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης. Επιβάλλεται και αποτελεί πράξη δικαιοσύνης η περικοπή που γίνεται στους πολυτέκνους να περιορισθεί στο 1/3 του ποσού που ισχύει για τον άγαμο. Κύριε Πρωθυπουργέ, το μοναδικό ουσιαστικό μέτρο δημογραφικής πολιτικής που επέφερε 500 – 600 περισσότερες γεννήσεις κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ήταν η πρόσληψη των πολυτέκνων χωρίς τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ατυχώς, η Κυβέρνηση , κατήργησε ουσιαστικώς το σπουδαίο αυτό μέτρο, χωρίς καν την τήρηση της μεταβατικής περιόδου της διετίας που υποσχέθηκε.
Θεωρούμαι πως επιβάλλεται η επαναφορά του μέτρου, που μόνο οφέλη προσέφερε και δεν είχε καμιά πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Με το άρθρο 16 του Ν. 3454/2006 ορίσθηκε , η παρακράτηση των συνδρομών των πολυτέκνων προς τα Σωματεία τους να γίνεται από τον Ο.Γ.Α., αλλά η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο όσες οικογένειες λαμβάνουν επίδομα, ενώ οι υπόλοιποι , που λαμβάνουν τη σύνταξη, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις συνδρομές τους για τρία χρόνια με αποτέλεσμα να διατυπώνονται έντονα παράπονα. Επιβάλλεται η άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε να γίνεται παρακράτηση από τον Ο.Γ.Α για το σύνολο των πολυτέκνων.Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ακόμη ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ουσιαστικά έχει καταργήσει τη διανομή των προϊόντων παρέμβασης Ε.Ε. στις πολύτεκνες οικογένειες, αφού ήδη έχει καθιερώσει ως προϋπόθεση για τη χορήγησή τους την ύπαρξη ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα ανήλικα παιδιά το ποσόν των 15.000 ευρώ (!!) το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε επί πλέον παιδί και 30% για τη σύζυγο. Θεωρούμε πως το Υπουργείο να πρέπει να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και να καθιερώσει, για τη διανομή τροφίμων, ως προϋπόθεση τουλάχιστον το ίδιο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με την προσαύξηση για το κάθε παιδί πέραν του 2ου, που προβλέπει το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004 για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί από το 2ο και άνω και με δικαιολογητικό μόνο το εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. και το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας.
Είναι επίσης άμεση ανάγκη να υπάρξει σημαντική αύξηση στο ποσόν του επιδόματος και της σύνταξης που χορηγείται στην πολύτεκνη μητέρα, έτσι ώστε σύντομα να συγκλίνουν τα καταβαλλόμενα ποσά επιδομάτων προς το μέσο όρο εκείνων που καταβάλλονται από της χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης (Ελλάδα οικογένεια με 4 παιδιά μηνιαίο επίδομα 168 ευρώ. Μέσος όρος επιδόματος για 4 παιδιά στην Ευρώπη 381 ευρώ)
Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμισθεί η χορήγηση των αναδρομικών, που δικαιούνται οι μητέρες στις οποίες είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος ή της συντάξεως, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1095/2001 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική την διάταξη του άρθρου 39 του Ν. 2439/1997 με την οποία είχαν θεσπισθεί όρια εισοδήματος για την καταβολή τους και όχι ο Ο.Γ.Α. οδηγεί τις υποθέσεις στο ΣτΕ και να ταλαιπωρεί τους Πολύτεκνους!
Να Θεσμοθετηθεί επίσης η χορήγηση σύνταξης και στο χήρο πολύτεκνο πατέρα ύστερα μάλιστα από την υπ΄αρίθ.314/2007 απόφαση της Ολομελείας του Σ.τ.Ε.
Τέλος θεωρούμαι αναγκαία την δημιουργία Υπουργείου Οικογενειακών Υποθέσεων το οποίο θα αναφέρεται απ’ ευθείας σε Σας , όπως παρόμοια υπουργεία υπάρχουν σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες με αρμοδιότητα τον έλεγχο κάθε νομοθετήματος και τις επιπτώσεις του στην οικογένεια και στη δημογραφική πολιτική, καθώς και τον συντονισμό για την παρακολούθηση υλοποίησης των πολιτικών για την οικογένεια.
Κύριε Πρωθυπουργέ Μπορεί η χώρα μας να αντιμετωπίζει οικονομική κρίση, όμως η κρίση θα ξεπερασθεί όταν ανανεώνεται ηλικιακά και δεν προσδοκά να επιλύσει το δημογραφικό της πρόβλημα με μετανάστες.
Μ κάθε τιμή
Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης
Αντιπρόεδρος Α.Σ.Π.Ε.
Πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων Ηλιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου