ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ETAΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ Ν. Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος ιδρύθηκε την 1η Φεβρουαρίου του έτους 1979 από 26 συμπολίτες πνευματικούς ανθρώπους -συγγραφείς-λογοτέχνες με πρωτοβουλία των: Κώστα Τριανταφύλλου, Μανώλη Πράτσικα και Λεωνίδα Μαργαρίτη. Το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄αρίθ.310/1979 απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών και καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του ιδίου πρωτοδικείου με αριθμό Μητρώου 761.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διάδοση της αγάπης για τη λογοτεχνία, η εξύψωση και διάδοση της λογοτεχνικής εργασίας των μελών της, η συμβολή των μελών της στην πνευματική και ηθική προαγωγή της κοινωνίας η προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους και η μεταξύ τους αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη.
Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας υπήρξαν οι εξής: Κώστας Τριανταφύλλου , Μανώλης Πράτσικας, Λεωνίδας Μαργαρίτης Νώντας Σακελλαρόπουλος, Γιάννης Ανδρικόπουλος, Αγγελική Παυλοπούλου, Τίμωνας Στρουθιάς, Βασίλης Αρφάνης ,Δημήτρης Κάβουρας ,Λάμπης Λούκος, Σοφία Κλήμη-Παναγιωτοπούλου, Σοφία Καλογερά-Φραγκοπούλου, Χρήστος Παπαχρήστος, Δημήτρης Πουρνάρας, Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος, Νίκος Σκληρός, Κώστας Ριζόπουλος, Διονύσιος Μιτάκης, Τάσος Ξανάλατος ,Γιώργος Τσακιράκης, Χρήστος Λάσκαρης, Κώστας Παπανικολάου, Αλέκος Μαρασλής, Τάσος Φιλιππόπουλος, Χρήστος Σαμαράς και Νίκος Λαμπέτης.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα συμμετέχουν οι εξής:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης
Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Καρνάρος
Γεν. Γραμματέας: Μάρθα Βασκαντήρα
Ταμίας: Ντιάννα Αθανασοπούλου
Εφορος: Κωνσταντίνος Πανίτσας. Σύμβουλοι: Χρήστος Γεωργακόπουλος, Νώντας Κωνσταντακόπουλος
Γραφεία: Κανάρη 46 26222 ΠATΡΑ Τηλέφ- fax 2610 322 901
κιν.6946 405 993 e-mail:leomargaritis@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου