ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Oι τελευταίες ανακατατάξεις στα κόμματα της Δημοκρατίας μας έχουν αναστατώσει τα επιτελεία των κομμάτων και αναζητούν λύσεις. Αυτά τα συμβάντα μου δημιούργησαν ένα προβληματισμό τον οποίο και παραθέτω .
Στη Δημοκρατία μας, διαπιστώνουμε κάθε φορά που πρόκειται να εκλεγεί ένας νέος Πρόεδρος Κόμματος ή όταν κάποιοι βουλευτές ανεξαρτοποιούνται , αναφύονται διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που φέρνουν στην επιφάνεια ένα σοβαρό κατά την άποψή μας ζήτημα εκείνο της ανυπαρξίας θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των κομμάτων.
Ενώ ζούμε σε μια ευνομούμενη Δημοκρατική χώρα τα κόμματα λειτουργούν με το δικό του το καθένα με το δικό του καταστατικό, το οποίο διαφοροποιεί κάθε φορά, όποτε το θεωρεί εκείνο αναγκαίο .
Θεωρώ πως όφειλε η Δημοκρατία μας εμφορούμενη από σύγχρονη προοδευτική αντίληψη να θεσπίσει ένα νόμο για τη λειτουργία όλων των κομμάτων που φιλοδοξούν να διαχειριστούν τις τύχες του Ελληνικού Λαού.
Είναι αυτονόητο ότι εκείνοι που επιδιώκουν την ίδρυσή ενός κόμματος θα πρέπει , να διαπνέονται από βασικές αρχές και πιστεύω και να στηρίζονται κατά πρώτο λόγο , σε βάσεις μονίμων ιδεολογικών, ανθρωπίνων, θεσμικών και πολιτιστικών αρχών και κατά δεύτερο λόγο, σε κοινωνικές αναγκαιότητες και ανθρώπινα συμφέροντα.
Η λειτουργία των κομμάτων με τους εκλεγόμενους βουλευτές υποκαθιστούν την άμεσο Δημοκρατία στην «Εκκλησία του Δήμου».
Κάθε πολίτης έχει δικαιούται να εκφράζεται και να συναποφασίζει για τα ζητήματα του κράτους και της κοινωνίας.
Η σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία παρέχει σήμερα τη δυνατότητα, για μεγάλα Εθνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, την άμεση προσφυγή στον πολίτη ,με την προκήρυξη Δημοψηφισμάτων.
Τα κόμματα και οι λειτουργίες τους θα πρέπει να διέπονται από βασικές αρχές προκαθορισμένες και μη αμφισβητούμενες.
Όμως από την μέχρι σήμερα πρακτική αποδεικνύεται πως σε περιπτώσεις αλλαγής Ηγεσίας ή και ιδεολογικού προσανατολισμού τα Συνέδρια συγκροτούνται ανάλογα με τις ερμηνείες που δίδονται στις διατάξεις του καταστατικού.
΄Έτσι, για να έλθουμε στην επικαιρότητα, μετά την αποτυχία του κόμματος της Ν .Δ. στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου ο Πρόεδρός της ανέλαβε την ευθύνη της ήττας ,παραιτήθηκε και δρομολόγησε διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου.
Εάν υπήρχε Καταστατικό θεσμοθετημένο με νόμο του κράτους και καθόριζε επακριβώς την όλη διαδικασία εκλογής δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και θα αποφεύγονταν οι αντιδικίες και αντιπαραθέσεις .
Θα μπορούσε επίσης να προβλέπονται οι προθεσμίες εντός των οποίων θα κινηθεί η όλη διαδικασία .
Επίσης ότι τα κόμματα είναι υποχρεωμένα να συντάσσουν κάθε χρόνο Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό έτσι ώστε κάθε μέλος του να γνωρίζει τι έπραξε ο εντολοδόχος του κατά την διαρρεύσασα περίοδο και φυσικά να υπάρχουν ελεγκτικά όργανα. Απαιτείται πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. Δεν μπορεί τα κόμματα τα λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση και τα μέλη τους να αγνοούν τον τρόπο διαχείρισής της.
Δεν μπορεί κανένα κόμμα να δηλώνει άρνηση έλέγχου των οικονομικών του από ανεξάρτητη αρχή ή από Οικονομική Επιθεώρηση.
Θεωρούμε πως είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση νόμου δεσμευτικού της λειτουργίας των κομμάτων με συνέπειες για κάθε καταστρατήγηση του.
Κρίνεται αναγκαίο, να αναβαθμισθεί ο ρόλος του μέλους κόμματος μέσα στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας των κομμάτων και του Δημοκρατικού πολιτεύματος.
Σε μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία το μέλος του κόμματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και η ευθύνη του αναγνωρίζεται όπως επίσης υπολογίζεται η γνώμη και η ψήφος του σε όλα τα επίπεδα διαδικασιών.
Δεν πρέπει να είναι ανεκτό κόμμα να μη διαθέτει Μητρώο μελών .
Πρέπει η ίδια η πολιτεία να καθορίσει θεσμικά για όλα τα κόμματα τον τρόπο και την διαδικασία εισόδου του πολίτη στο οποιοδήποτε κόμμα και για τη διαγραφή ή αποχώρησή του.
Να υπάρχει απαγόρευση με συνέπειες για εγγεγραμμένους σε περισσότερα του ενός κόμμα όπως επίσης και σε περισσότερες της μίας οργάνωση, του ιδίου κόμματος. Οι διπλοεγγραφές θα αποτελούν λόγο οριστικής διαγραφής.
Η Δημοκρατία οχυρώνεται, διασφαλίζεται και λειτουργεί απρόσκοπτα όταν βασίζεται σε θεσμούς που γίνονται σεβαστοί από όλους, και οι τυχόν παραβάτες έχουν συνέπειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου